Czym jest SIO

30 października 2003 r. została zarejestrowana „Samorządowa Inicjatywa Obywatelska” ( SIO) w Krotoszynie. Stowarzyszenie to powstało na bazie Komitetu Wyborczego Wyborców SIO, który brał udział w wyborach samorządowych w 2002 r., osiągając znaczący sukces ( 7 radnych  w Radzie Powiatu i 9 w radach gmin). Grupa kandydatów na radnych z list SIO, połączona ideą dalszego rozwoju i umacniania samorządności lokalnej, podjęła decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia „Samorządowa Inicjatywa Obywatelska”. W wyniku wyborów na przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia wybrano Starostę Krotoszyńskiego, Leszka Kulkę, a członkami Zarządu zostali: Grzegorz Dengusiak zez Zdun i Krystyna Marciniak i Antoni Korsak z Krotoszyna. W wyborach samorządowych  z 12 listopada 2006 r. dzięki poparciu wyborców SIO zdobyło 4 mandaty w Radzie Powiatu i 15 w radach gmin. O sukcesie wyborczym świadczy  również  ponowne powierzenie funkcji Starosty Krotoszyńskiego Leszkowi Kulce, powtórny wybór Macieja Bratborskiego na  Burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, a także piastowanie stanowiska Wiceburmistrza Krotoszyna przez Ryszarda Czuszke. O sile SIO świadczy także fakt, iż Justyn Zaradniak i Piotr Chlebowski  są przewodniczącymi  rad, a Juliusz Poczta i Cezary Grenda sprawują funkcję wiceprzewodniczących.
Zarząd oraz Radni SIO, mając na względzie jak najlepszą komunikację z mieszkańcami powiatu krotoszyńskiego, pełnią  comiesięczne dyżury w Klubie Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  ul. Sienkiewicza 2. Termin spotkań z obywatelami ogłasza się w prasie lokalnej, na stronach internetowych Krotoszyna i Powiatu Krotoszyńskiego oraz stronie Stowarzyszenia: www.sio-krotoszyn.pl.
Członkowie SIO, odrzucając podziały polityczne i partyjne, zapraszają wszystkich aktywnych społecznie, którzy uznają dobro samorządu lokalnego i jego dalsze umacnianie za wartości najważniejsze, do wstąpienia w szeregi naszego stowarzyszenia. Deklaracje i bliższe informacje można  uzyskać, kontaktując się z przewodniczącym Leszkiem Kulką , tel. 62-725-08-24. Deklarację członkowską można również pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia.

Wykonanie - Ketch, szata - Towfiq I. zedytowana na potrzeby serwisu.
Copyright © 2010 Stowarzyszenie SIO w Krotoszynie.